ČOV

podrobně:

www.cisticka-odpadnich-vod.eu

o firmě, výrobcích:

www.ekomonitor.cz

Vyrábíme mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (dále čističky odpadních vod, ČOV), na které při splnění podmínek poskytujeme nadstandardní záruku 60 měsíců.

Čističky odpadních vod v typových řadách VZE 4 - VZE 125, jsou určeny hlavně pro rodinné domy nebo rekreační objekty či větší provozovny.

Čističky odpadních vod jsou dimenzovány na jednotku ekvivalentního obyvatele (ekvivalentní obyvatel = spotřeba 150 l/den, skutečnost - 1 obyvatel = cca 90 l/den).
 

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

 

 

 

 

Čističky odpadních vod:

Čističky odpadních vod - vyrábíme tak, aby:

Čističky odpadních vod zatěžují vaše finance co nejméně:

jsou určeny k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

 

Použití čističky odpadních vod pro jiné odpadní vody než splaškové musí být předem projednáno s výrobcem.

vyřešily problémy, které musí řešit vlastníci septiků,

 

odpovídaly právním předpisům,

 

byly šetrné k životnímu prostředí,

 

snadno se montovaly

jsou dodávány za příznivou cenu,

 

mají tak vysokou účinnost čištění, že vyčištěnou vodu můžete použít i k závlahám,

 

mají nízké provozní náklady,

 

při použití k závlahám přinášejí finanční úspory

Čističky odpadních vod jsou šetrné i k vašemu času:

jsou nenáročné na obsluhu a údržbu,

 

Čističky odpadních vod neobtěžují vás ani okolí:

jsou bezpečné a tiché,

nevyvíjejí zápach a produkují minimum kalu,