Septiky

 Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol . s r.o. vyrábí septiky:

podrobně:
http://septik.eu

 

o firmě, výrobcích:
www.ekomonitor.cz

které se  hodí zejména tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.

Možnosti použití septiků – vždy po předchozím souhlasu referátu ŽP OkÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.

 

 

Celoplastové tříkomorové septiky slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod pro malé zdroje znečištění.

 

   Septiky jsou vhodné k likvidaci splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, pensionů a horských chat.

 Typy septiků:

Technologie výroby umožňuje úpravu výrobků podle Vaší potřeby a přání, ceny sdělíme obratem dle Vašeho zadání. 

 

Hranaté septiky

Kruhové septiky

  PSH-4     

 

velikost 1 až 4 ekvivalentní obyvatele

 

  PSK-2    

velikost 2 až 3 ekvivalentní obyvatele

PSH-6

 

velikost až 6 ekvivalentních obyvatel 

 

PSK-4

velikost až 4 ekvivalentní obyvatele

PSH-8

 

velikost až 8 ekvivalentních obyvatel

 

PSK-8

velikost 8 ekvivalentních obyvatel

PSH-10

 

velikost až 10 ekvivalentních obyvatel 

 

PSK-10

velikost 10 ekvivalentních obyvatel

PSH-12

 

velikost až 12 ekvivalentních obyvatel 

 

PSK-12

velikost 12 ekvivalentních obyvatel

PSH-16  

 

velikost až 16 ekvivalentních obyvatel

 

PSK-16 

velikosti 16 ekvivalentních obyvatel

PSH-22

 

velikost až 22 ekvivalentních obyvatel

 

 

 

Celoplastové septiky (kruhové + hranaté) jsou vyrobeny svařováním stěnových prvků event. návinů z polypropylenu (dále PP).

Septik je samonosný a je přepážkami rozdělen na 3 komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty.

Přítok a odtok do septiku je možno uspořádat dle přání zákazníka, připojovací potrubí je v základním provedení o průměru DN 125 a DN 150. Dimense potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka.

Pro zjednodušení manipulace je septik opatřen závěsnými oky.
Vstupní otvor (otvory) umožňují kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu pomocí autocisterny.

K hrubému stanovení velikosti – septiku možnou použít údaje z odst. 5.4 ČSN 75 6402, vzorce z odst. 7.4.3 uvedené normy.
Znečištění odpadních vod přitékajících na čistírnu (event. septik) je možno orientačně stanovit podle počtu ekvivalentních obyvatel a specifických znečištění na jednoho ekvivalentního obyvatele (dále EO).

Počet ekvivalentních obyvatel se vyčíslí jako podíl celkového a specifického znečištění vyjádřených v BSK5 produkovaných za den. Pro výpočet počtu ekvivalentních obyvatel se používá hodnota 60 g specifického znečištění BSK5, produkovaného jedním obyvatelem za den (populační ekvivalent) – viz tab. 3 ČSN 75 6402 BSK5 = biochemická spotřeba kyslíku.