Jímky

 Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol . s r.o. vyrábí jímky:

podrobně:
http://jimky.eu

o firmě, výrobcích:
www.ekomonitor.cz

 

 

Plastové jímky jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem.

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí.

 

 

Plastové jímky je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

 

  Plastové jímky lze použít v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Při počtu pěti obyvatel musíme však počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by jímka měla mít objem 15 až 25 m3.

 

 

 

 

 

 

 

Typy jímek:

 

 Jímky hranaté  užitný objem v (m3)  Jímky kruhové  užitný objem v (m3)
PJBH 4,65  4,65 PJBK 2,5  2,5
PJBH 6,97  6,97 PJBK 4,5  4,5
PJBH 10,5  10,5 PJBK 6  6
PJBH 14,2  14,2 PJBK 7,4  7,4
PJBH 17,6  17,6 PJBK 9,4  9,4
PJBH 23,5  23,5 PJBK 13  13
PJBH 28,2  28,2 PBJK 15,2  15,2
PJBH 34,5  34,5    
PJBH 42,5  42,5    
PJBH 33,0  33    

 

Na přání

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.