Lapáky tuků

Technologie výroby umožňuje úpravu výrobků podle potřeby a přání zákazníků, ceny sdělíme obratem dle zadání.  

podrobně:

www.odlucovac-tuku.cz

o firmě, výrobcích:

www.ekomonitor.cz

Lapáky tuků /odlučovače tuků je zařízení pro odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu, které odtékají z provozoven v odpadních vodách. Tato voda nesmí být znečištěna minerálními oleji.

Lapáky tuků /odlučovače tuků se zařazují jako čisticí zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

 Použití lapáku tuků: restaurace, hotely, penziony, závodní kuchyně, pražírny,  zpracování ryb, zpracování drůbeže, zpracování masa, řeznictví, porážky, konzervárny, výroba hotových jídel, výroba lahůdek

 Velikosti lapáku tuků 

Orientační určení velikosti lapáku tuků
Počet porcí za den Velikost lapáku NS
 do 100  1
 100 až 200  2
 200 až 400  4
 400 až 700  7
 700 až 1 000  10
 1 200 až 1 500  15
 1 600 až 2 000  20
 2 100 až 2 500  25

Velikost lapáku udává průtok v l/s, který je lapák schopen zpracovat.

Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci následujících tabulek.

Doporučujeme pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti.

Upozornění: před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků.

 

Výkon a účinnost lapáku závisí na mnoha faktorech: (viz ČSN EN 1825-1,2):

  • na množství protékající odpadní vody za čas l/s
  • na teplotě vody
  • na druhu znečištění
  • na koncentraci znečištění
  • na použitém čisticím prostředku
     

  Výrobky jsou v prodeji od 09/2010

Typy lapáků tuků/ odlučovačů tuků

jsou uvedeny na www.odlucovac-tuku.cz, na www.ekomonitor.cz